Nyt:

17-07-2022:
Placering af skraldespande

29-05-2022:
Bekæmpelse af Bjørneklo / vild pastinak
Bekæmpelse af Japansk pileurt
Det vil også være meget velkomment at bekæmpe vild brombær og skvalderkål 😊

*** Round Up ***
Værd opmærksom på, at vi bor på vores grundvand!
Nogle af de fund vi har på japansk pileurt i Kastaniehøj er på grunde lige op til vores vandværk og dermed vores boring.
I henhold til lovgivningen er der et beskyttelsesområde (BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder) på 25 m rundt om alle vandboringer, hvor det IKKE er tilladt at anvende pesticider såsom Round Up.