Status vedr. motorvejen:

Mail med spørgsmål til Vejdirektoratet, inkl. opsummering af spørgsmål og skitse til ændretlinjeføring blev sendt til Vejdirektoratet og samtlige trafikordfører på Christiansborg den 8. april.

Det blev desuden sendt til samtlige partier i Roskilde byråd inkl. en følgetekst der bl.a. opfordrede dem til at lægge pres på regeringen for at gennemfører den geologiske undersøgelse i Værebro Ådal, som vi var blevet lovet, da de faktiske forhold ikke er i overensstemmelse med den opdaterede VVM-redegørelse som VD har offentliggjort - der ligger også link til denne rapport som første punkt på hjemmesiden.
Vi har fået positiv opbakning fra flere af partierne.