Kastaniehøj Vandværk generelt:

Kastaniehøj Vandværk leverer rent drikkevand til Kastaniehøj Grundejerforenings 141 parceller. Kastaniehøj Vandværk har desuden forsyningspligten til en del af oplandet.

Kastaniehøj Vandværk har én boring lige under bygningen. Vandværksbygningen er anlagt mest under terræn, så det syner mindst i landskabet. Fra boringen leverer vi rent drikkevand af meget høj kvalitet til vores forbrugere. Efter iltning leveres vandet direkte ud til forbrugerne uden nogen form for rensning via kemikalier, da dette aldrig i vandværkets historie har været nødvendigt.

Som led i vores beredsskabsplan har vi etableret ringforbindelse med Gundsømagle vandværk, hvilket vil sige, at i tilfælde af en evt. forurening kan vi åbne for denne vandforsyning for en kortere eller længere periode.

Vi er desuden ved at få etableret nødstrømsanlæg på vandværket, så vi kan opretholde vandforsyningen under strømafbrud.

Ved manglende forsyning eller for fremtidig tilslutning kontakt vandmanden eller formanden, eller hvis ovenstående ikke er til at træffe Gundsø Kommune, Teknisk forvaltning eller Gundsø Entreprenørforretning 4678 7585.

Formand og Vandmand træffes bedst efter arbejdstid mellem kl. 18-20 på hverdage.

  
Vandkvalitet:

Vandet er af meget fin kvalitet. Det bliver løbende kontrolleret.
Vandets hårdhed er lidt over middel.