Generelt

Kastaniehøj Grundejerforening er et sommerhus område, der er beliggende i Østrup Holme i den Nord-østlige del af Gundsø kommune. Området er udstykket i 5-6 omgange i årene 1961 til 1964, og omfatter i dag 141 parceller.

 Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk blev oprettet samtidig med den første udstykning tilbage i 1961. Alle parceller i området har pligt til medlemskab.

Kastaniehøj har et helt eget særpræg som hovedsageligt skyldes de store grundstørrelser på minimum 2.500 m2, - påbud om levende hegn samt den lave bebyggelsesprocent på maksimum 10. Dette giver området et meget grønt præg med et fantastisk stort dyreliv. Da der endvidere ikke er vejbelysning i området, er der en larmende stilhed og et helt utroligt mørke, kvaliteter som man ikke møder ret mange steder så tæt på København, og i klart vejr kan man opleve en hel utrolig stjernehimmel.

Veje og stier

Alle veje i området er private veje, som er anlagt og bliver vedligeholdt af Kastaniehøj Grundejerforening. Alle veje i området er opbygget med vejkasser.

Området har to tilkørselsveje, henholdsvis via Knudsbjergvej mellem Holmevej og Kastanievang samt det første stykke af Poppelvang fra Ellevej ned til Kastaniehøj. Begge vejestykker er fælles privatvej. Endvidere er der et stykke grusvej i den vestlige ende af Birkevang, der forbinder Østrupvej med Kastaniehøj. Denne grusvej er afskåret med en kæde, og hører ikke under Kastaniehøj Grundejerforening

Historie og terræn

I den sidste fase af istiden lå der over et længere tidsrum en gletscherkant langs sydsiden af den nuværende Værebro Ådal. Selve Ådalen førte smeltevandet til Roskilde Fjord. Efter istiden steg vandstanden i de danske farvande, og i stenalderen lå kystlinien i området ca. 5 m højere end i dag, således er de flade, lavtliggende partier i områdets centrale og kystnære dele samt langs åren var dækket af vand. Værebro Ådalen var en arm af Roskilde Fjord, som strakte sig helt til Veksø og Måløv.

Dette forhold afspejler sig også i området Kastaniehøj, hvor jordbundsforholdene er meget varieret. I de højtliggende områder mod syd findes rent grus en halv til en meter under overfladen, hvorimod de lavtliggende områder nogle steder er rene vådområder, som i store dele af året er mere eller mindre oversvømmede. Ligeledes er det ikke ualmindeligt, at støde på ren strandbund med strandskaller i forbindelse med piloteringsarbejde.